• 07 jul 2020
  • Blog
  • Pensioen
Spaarvarken 3Dprint

Een nieuw pensioen: aan de slag!

Het is de polder gelukt: er ligt een akkoord dat ons pensioenstelsel klaar moet maken voor de toekomst. Het is een akkoord om tevreden over te zijn. Er zijn de komende jaren, op de weg naar het nieuwe stelsel, nog wel wat hobbels en kuilen te omzeilen.
Edwin Velzel 480X480 Pggm

Edwin Velzel

Chief Executive Officer

Het heeft even geduurd, maar na meer dan tien jaar praten in de polder mag het resultaat er zijn. We kunnen aan de slag met de overgang naar een nieuw pensioen, dat beter aansluit bij deze tijd en de moderne arbeidsmarkt. Pensioenen gaan makkelijker meebewegen met de economie en de kans op een beter pensioen wordt groter. En waar wij vooral blij mee zijn: de sterke punten van ons pensioenstelsel blijven behouden. De waarden die wij delen met de pensioenfondsen voor wie we werken, blijven fier overeind staan. De verplichtstelling blijft bestaan, we blijven ons pensioen in Nederland samen regelen en we blijven solidair de belangrijkste risico’s delen. Dat is het beste recept om ook in de toekomst een land te zijn waar door een goed pensioen armoede onder ouderen veel minder voorkomt dan elders in de wereld.

Er is nog een ander voordeel van het nieuwe pensioenstelsel: het is in potentie eenvoudiger dan het huidige pensioen. Maar die eenvoud – en daarmee een soepelere en goedkopere uitvoering – bereiken we alleen als we ook echt durven kiezen voor het loslaten van het complexe en dure verleden.

Zorgvuldige implementatie vraagt voldoende tijd
Er is dus veel om tevreden over te zijn. Maar zorgen en uitdagingen zijn er ook. De komende jaren moeten we het nieuwe pensioenstelsel implementeren. De weg daarnaartoe zal ongetwijfeld hobbelig zijn, en we moeten ervoor zorgen dat we de grootste hobbels en kuilen weten te ontwijken. Een van de uitdagingen is de planning. Wij hebben als pensioenuitvoeringsorganisatie de komende jaren veel werk te verzetten. Onze systemen moeten we ombouwen naar een meer individueel pensioen met per deelnemer een pensioenpotje in plaats van een toegezegde uitkering. De bestaande pensioenen moeten, als het even kan, worden ‘ingevaren’ in het nieuwe stelsel. Dat vraagt allemaal een gedegen voorbereiding, die tijd kost. Willen we die tijd voldoende hebben, dan moet de wetgeving op tijd klaar zijn en moeten pensioenfondsen en sociale partners tijdig de noodzakelijke keuzes maken, zodat er voldoende tijd over blijft voor een zorgvuldige implementatie. Wij denken ook de komende tijd graag mee over alle vraagstukken rondom de transitie.

Tanden erin
Er is nog een andere uitdaging die voor ons ligt. Het is er eentje waar we bij PGGM zin in hebben om onze tanden erin te zetten: de communicatie over het nieuwe pensioen en de overgang daarnaartoe. We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe stelsel kan bijdragen aan meer vertrouwen in het Nederlandse pensioen, doordat veel duidelijker wordt dat je als deelnemer waar voor je geld krijgt. Maar dan moeten we wel met slimme nieuwe oplossingen komen die dat inzicht aan individuele deelnemers ook werkelijk bieden, mét het bijbehorende handelingsperspectief. Wij staan te popelen om aan de slag te gaan.

Artikel delen of printen

klik op het icoon