• 10 jan 2017
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 598671436

Impact Investment Initiative: Het event voor beleggers, banken en bedrijfsleven

Beleggen voor een duurzame wereld: een ontwikkeling waar beleggers, banken en bedrijven niet meer omheen kunnen. Hoe kunnen deze partijen – ieder vanuit de eigen kracht – samen écht bijdragen aan een tastbaar betere wereld?

Banken en beleggers voelen in toenemende mate verantwoordelijkheid om te beleggen in maatschappelijke oplossingen. De wil is er, maar belemmeringen zijn er ook. Om écht duurzaam te beleggen – op grote schaal en met een concurrerend rendement – moeten belegger, bank en bedrijf meer samenwerken. Het Impact Investment Initiative, een initiatief van het FD en PGGM, is de eerste stap op weg naar dit doel.

PGGM wil financieel rendement met tastbare impact verenigen
Via Beleggen in Oplossingen wil PGGM goede financiële rendementen realiseren en tegelijk een tastbare impact hebben op een duurzame wereld. Onze missie is om bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor de pensioendeelnemers van onze klanten. Want we geloven dat een goed pensioen meer waard is in een leefbare wereld.

Door te beleggen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Om doelgerichte impact te realiseren beleggen we binnen deze 17 werelddoelen, in vier thema’s die voor onze klanten van belang zijn. Deze thema’s zijn klimaat en milieu, water, voedsel en gezondheid.

Lees hier wat PGGM doet op het gebied van Beleggen in Oplossingen. Tijdens het Impact Investment Initiative en erna gaan we graag in gesprek met andere beleggers, banken en bedrijven over de vraag hoe we gezamenlijk meer tastbare impact kunnen creëren voor een betere wereld. We hopen tijdens het evenement concrete vervolgacties voor verdere samenwerking te kunnen formuleren.

Bekijk de video-impressie van de bijeenkomst.

Artikel delen of printen

klik op het icoon