• 27 jul 2022
  • Persbericht
Due Diligence.1

PGGM en MN starten samenwerking ODD-teams

Bundelen van kennis en ervaring biedt schaalvoordelen.
Platform

PGGM en MN gaan samenwerken in Operational Due Diligence (ODD)-onderzoek. Hierbij beoordelen gespecialiseerde teams de operationele kwaliteit van externe managers. PGGM en MN gaan een aantal geselecteerde externe managers gezamenlijk monitoren, wat leidt tot efficiëntievoordelen, zowel bij PGGM en MN als bij de externe managers.

Zowel PGGM (ten behoeve van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn) als MN (voor onder meer pensioenfondsen PMT en PME) hebben teams voor Operational Due Diligence, die betrokken zijn bij onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande investeringen van klanten. De samenwerking richt zich op het monitoren van bestaande externe managers.

Tijdens dit monitoringproces wordt opnieuw getoetst of de externe manager het investeringsproces beheersbaar uitvoert. PGGM en MN hebben vastgesteld dat de risk frameworks waarop externe managers worden getoetst in de pensioensector bijna volledig vergelijkbaar zijn. Het monitoringproces kan daarom efficiënter worden ingericht, als een externe manager het toetsingsproces voor twee partijen tegelijk kan uitvoeren. De strategische analyse en besluitvorming over de externe manager zullen PGGM en MN onafhankelijk blijven uitvoeren. De frequentie van ODD-monitoring is afhankelijk van het risicobeeld dat is opgesteld over de belegging.

Arjen Pasma, chief fiduciary investments bij PGGM: “We hebben elkaar in deze samenwerking gevonden omdat we voor een deel in dezelfde beleggingen zitten en dus voor dezelfde ODD-opgaven staan. Logisch om dan te kijken hoe we de krachten kunnen bundelen bij het beoordelen van de marktpartijen die we beide in portefeuille hebben, zoals via private equity en privaat vastgoed.”

Gerco Goote, directeur fiduciair management bij MN: “Uiteindelijk voeren we heel vergelijkbare onderzoeken uit. We hebben inmiddels een gezamenlijk normenkader dat leidt tot onderling eenduidig begrip en uitwisselbaarheid van de onderzoeksresultaten.”

Over MN
MN verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metaal & Techniek (PMT) en Koopvaardij en beheert een vermogen van circa € 180 miljard voor diverse pensioenfondsen in Nederland (bijna 2 miljoen (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden, ruim 36.000 werkgevers). Bij MN werken circa 1.000 mensen.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. Per 30 juni 2022 beheerde PGGM wereldwijd EUR 241 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon