• 19 apr 2016
  • Persbericht
  • PGGM

PGGM introduceert algemeen pensioenfonds 'Volo pensioen'

De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen.
060006 VOLO LOGO RGB LR

Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

​De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

​Volo is een onafhankelijke stichting met een professioneel bestuur waarbij vermogensbeheer en pensioenbeheer worden uitbesteed aan PGGM.

Erik Goris, directeur strategische pensioenontwikkeling van PGGM, is blij om na een gedegen voorbereidingstijd nu naar buiten te kunnen treden met het APF: “Volo biedt de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in pensioenproducten en een verder liberaliserende pensioenmarkt. Ook voor kleinere pensioenfondsen is dit algemeen pensioenfonds een passende en efficiënte oplossing voor de toekomst”.

Jeroen de Munnik, chief institutional business van PGGM , stelt dat PGGM bewust het initiatief heeft genomen voor het starten van een APF: “Door het initiatief te nemen een APF op te richten, wil PGGM actief bijdragen aan het verder ontwikkelen van een gezonde pensioensector. De uitbestedingsrelatie met PGGM maakt onder andere dat Volo meelift op de grote volumes van de vermogensbeheerder en op de kwaliteit op het gebied van administratie en communicatie.”

De stichting APF PGGM heeft eerder dit jaar een vergunningaanvraag voor een Algemeen Pensioenfonds ingediend bij De Nederlandsche Bank. De marktintroductie van Volo pensioen is dus nog onder voorbehoud van het verkrijgen van de bij De Nederlandsche Bank aangevraagde vergunning.

Volo pensioen
Volo is Latijn voor: “ik wil, ik kies “. De keuze voor deze naam is verbonden aan het feit dat deelnemers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen ten aanzien van hun oudedagsvoorziening. Volo begeleidt hen naar die veranderende rol. Volo pensioen gaat uit van het individu.
Volo biedt continuïteit vanuit haar coöperatieve oorsprong. Daarnaast kiest Volo pensioen voor een duurzaam beleggingsbeleid voor zowel een financieel als maatschappelijk gezonde toekomst.
Meer informatie is te vinden via www.volopensioen.nl.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon