• 12 mei 2023
  • Persbericht
  • PGGM
Zakelijke Deal.1

PMT, PGGM en MN onderzoeken mogelijkheid van gezamenlijk pensioenbedrijf

Partijen beogen vervolg op succesvolle samenwerking sinds 2021, waarbij MAP-systeem wordt ingezet voor pensioenadministratie bij MN
Logo's PGGM PMT MN

PMT, PGGM en MN onderzoeken de mogelijkheid van een gezamenlijk pensioenbedrijf. PMT verschuift in die opzet haar mandaat voor de pensioenuitvoering voor ruim 1,4 miljoen deelnemers naar een gezamenlijke organisatie binnen PGGM-pensioenbeheer. De plannen hebben geen gevolg voor de beleggingsmandaten die bij MN Vermogensbeheer zijn neergelegd.
Het plan voor een geïntegreerde pensioenbeheerorganisatie beantwoordt aan de strategische ambities van beide uitvoeringsorganisaties om schaalvoordelen te behalen voor hun klanten. Dit moet voor de betrokken pensioenfondsen leiden tot lagere kosten per deelnemer en ruimte voor investeringen in innovatie ten behoeve van het bedienen van deelnemers en werkgevers.

Gezamenlijke ontwikkeling administratieplatform MAP

Het onderzoek naar een bundeling van pensioenbeheeractiviteiten is het vervolg op de eerder ingezette gezamenlijke ontwikkeling van een administratieplatform voor het pensioenbeheer. Daarbij wordt het PGGM-systeem MAP geschikt gemaakt voor de pensioenadministratie van PMT en Bpf Koopvaardij.

De volgende stap is het onderbrengen van de pensioenadministratie van PMT bij PGGM-pensioenbeheer. MN-personeel dat nu het beheer voert over deze administratie zal toetreden tot het geïntegreerde pensioenbeheerbedrijf. Dit zal twee locaties hebben, in Zeist en Den Haag.

Vervolgstappen

Alle betrokken partijen zijn in deze fase in gesprek hoe de samenwerking vanaf 2024 kan worden vorm gegeven. Hiervoor is een Memorandum of Understanding opgesteld, dat op 8 mei is ondertekend. Dit moet later dit jaar leiden tot definitieve contractuele afspraken.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “Het is een unieke stap dat twee grote uitvoeringsorganisaties de krachten bundelen voor pensioenuitvoering. Het mandaat voor vermogensbeheer blijft bij MN. Voor PMT is het van groot belang dat de dienstverlening aan onze deelnemers en werkgevers optimaal is, zowel in kwaliteit als in kostenbeheersing. We zijn ervan overtuigd dat PMT daar in deze nieuwe situatie profijt van gaat ervaren. Daarom zijn we enthousiast over deze samenwerking en zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ”

Frits van Bruggen, CEO van MN: “Deze stap in de samenwerking met PGGM ligt in lijn met de strategische agenda van MN, die afgelopen najaar is opgesteld. Voor het huidige pensioenbeheer zijn we met elkaar sinds 2021 het MAP-platform aan het bouwen. Nu zetten we samen met PMT de volgende belangrijke stap in de voorbereidingen op de invoering van de WTP. Uiteindelijk zal de samenwerking met PGGM leiden tot schaalvoordeel en kostenbeheersing, en kunnen we onze deelnemers en werkgevers straks nog beter bedienen.”

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ‘’PGGM ligt goed op schema om het nieuwe pensioencontract voor onze bestaande klanten in 2026 in te voeren. De vergrote slagkracht van de combinatie met MN versterkt onze ambitie om een leidende partij te zijn in excellente klantbediening in het Nederlandse pensioenlandschap. Dit is voor ons dan ook een grote strategische stap. Met het bieden van een toekomstvaste oplossing voor PMT, naast onze bestaande dienstverlening aan PFZW, Bpf Schilders en StiPP, positioneren we ons als een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor pensioenbeheer, waarbij PGGM meer dan vijf miljoen pensioenen zal gaan administreren.’’


Over PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 420.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ruim 240.000) en het totaal aantal deelnemers is bijna 1,4 miljoen. Het vermogen bedraagt ruim € 75 miljard. PMT is in omvang het derde fonds in Nederland.
De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches: metaalbewerking; loodgieters- en fitters; centrale verwarming; elektrotechniek; carrosseriebouw; autoschadeherstel; garages; motorenrevisie; reparatie kantoormachines; goud- en zilvernijverheid; galvaniserende industrie; rijwielen; modelmakers; isolatie; diamantindustrie;
koeltechniek.
www.pmt.nl

Over MN
MN is de derde grootste pensioenuitvoeringsorganisatie in Nederland en verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metaal & Techniek (PMT) en Bpf Koopvaardij met zo’n 2 miljoen deelnemers en ruim 36.000 werkgevers. MN biedt een integrale dienstverlening op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer. MN Vermogensbeheer verzorgt de investeringen en het beheer van circa €165 miljard aan vermogen voor negen pensioenfondsen in Nederland. Bij MN werken circa 1.000 mensen.
www.mn.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,3 miljoen deelnemers. Per 31 maart 2023 beheerde PGGM wereldwijd EUR 227 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 765 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon