• 27 jul 2022
  • Persbericht
  • Zorg
Ziekteverzuim Vernet.16

Stijging verzuim zorgsector zet verder door

Ziekteverzuim stijgt naar 7,79 procent in tweede kwartaal 2022.
Vernet

Het verzuim in de zorgsector is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen naar 7,79 procent. Dat constateert verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 6,97 procent. Dit is een toename van 11,8 procent in één jaar tijd.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in de maanden april, mei en juni van dit jaar dagelijks gemiddeld ongeveer 75 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Verzuimontwikkeling per duurklasse
De stijging in het tweede kwartaal is het grootst in de categorie kort verzuim. Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen is 1,32. Een jaar geleden was dit nog 0,79 procent, een stijging van 67 procent. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de Covid-besmettingsgolf met de omikronvariant en de daaropvolgende griepgolf. Opnieuw is ook een stijging te zien in de laatste twee duurklassen met verzuim langer dan 92 dagen. Dit onderschrijft het beeld van de zorgsector, die met veel langdurige ziektegevallen kampt. Zie ook bijlage 2.

Branches
In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zie ook bijlage 3.

Voortschrijdende cijfers
Het voortschrijdende verzuimcijfer (rode lijn in bijlage 1), waarbij vier aaneengesloten kwartalen samen worden genomen, komt uit op 8,06 procent tegen 6,98 procent in 2021.

Verdere verdieping en inspiratie
Op onze website www.vernet.nl is een analyse gepubliceerd van de kwartaalcijfers. Naast inzicht in verzuim wil Vernet de sector helpen om het verzuim verder te verlagen. Vernet heeft uit de gesprekken met de best presterende organisaties op gebied van verzuim concrete tips verzameld. De tips en ideeën delen we via www.vernet.nl en een webinar.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website https://inzetzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/inzetzorg-landelijk-dashboard?sectionId=5486.

 

20220727 Pb Vernet Bijlage 1
20220727 Pb Vernet Bijlage 2
20220727 Pb Vernet Bijlage 3

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 241 miljard (per 30 juni 2022) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van bijna 3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo juni 2022 € 228,8 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon