• 24 feb 2022
  • Persbericht
  • Zorg
Ziekteverzuim Vernet.5

Ziekteverzuim zorgsector op 8,88 procent in januari 2022

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in januari 2022 is gestegen naar 8,88 procent.
Vernet

In januari 2021 was dat 7,68 procent. Dit is een toename van ruim 15 procent in één jaar tijd.

Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in januari 2022 is gestegen naar 8,88 procent. In januari 2021 was dat 7,68 procent. Dit is een toename van ruim 15 procent in één jaar tijd.

De stijging wordt met name veroorzaakt door een enorme toename van het korte verzuim, bijna 90 procent in een jaar tijd van 1,16 naar 2,2 procent. Dit valt samen met de periode waarin de zeer besmettelijke Covid-variant Omikron in Nederland opkwam. Op basis van de Vernet-data kan worden vastgesteld dat in de maand januari dagelijks gemiddeld ongeveer 85 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

De cijfers van Vernet zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren.

Terugblik jaarcijfers 2021
Om de ontwikkeling van het verzuim in het jaar 2021 in beeld te brengen heeft Vernet een korte video samengesteld. De video is te bekijken via deze link.

Vernet Health Ranking
Op vernet.nl hebben we de winnaars van de Vernet Health Ranking 2021 gepubliceerd. Dit zijn organisaties die het binnen de vier zorgbranches goed doen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Komende maanden delen deze organisaties het verhaal achter de goede cijfers.

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn.

Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website.

20220224 Vernet Bericht Bijlage 1
20220224 Vernet Bericht Bijlage 2

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2021 EUR 277,5 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon