• 23 nov 2016
  • Persbericht
  • Pensioen

Volo pensioen krijgt APF vergunning van De Nederlandsche Bank

060006 VOLO LOGO RGB LR

Met unieke beleggingsoplossingen draagt Volo pensioen ook in de huidige marktomstandigheden bij aan het pensioenresultaat voor deelnemers. Hierbij staat verantwoord beleggen centraal voor zowel een financieel als duurzaam resultaat. Met PGGM als uitvoeringspartner biedt Volo pensioen werkgevers en deelnemers een stabiele basis voor de toekomst.

Erik Goris, voorzitter bestuur Volo pensioen, is blij om met de verkregen vergunning concreet stappen te kunnen zetten in de markt: “Volo pensioen biedt de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in pensioenproducten en een verder liberaliserende pensioenmarkt. Ook voor kleinere pensioenfondsen is Volo een passende en efficiënte oplossing voor de toekomst. De lagere kosten resulteren voor de deelnemers in een vooruitzicht op een goed rendement. En met het bieden van een all-in tarief, weten werkgevers precies waar ze aan toe zijn.

Met onze uitvoeringspartner PGGM maken we gebruik van de kennis en koopkracht van één van de grootste pensioenbeleggers ter wereld. Zodoende biedt Volo pensioen toegang tot een breed spectrum van beleggingen inclusief private markten. Met name ten aanzien van private markten bieden we een unieke mogelijkheid die voor aanvullend rendement kan zorgen en die doorgaans voor pensioenfondsen en deelnemers niet toegankelijk is. Zo krijgen deelnemers extra mogelijkheden om de rendementen te behalen die nodig zijn voor een goed pensioenresultaat. Daarbij gaat het niet alleen om een financieel resultaat, maar ook een duurzaam resultaat. Verantwoord beleggen is namelijk een integraal onderdeel van de door ons geboden oplossing.

Door hun coöperatieve karakter hebben Volo en haar uitvoeringspartner PGGM geen winstoogmerk. Overwinst vloeit terug naar deelnemers en werkgevers in de vorm van lagere uitvoeringskosten. Hiermee staat het belang van klanten werkelijk voorop. Een gebalanceerde governance biedt deelnemers en werkgevers zeggenschap over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Denk hierbij aan de pensioenregeling, het strategisch beleggingsbeleid en belangrijke beleidsbeslissingen van Volo pensioen.

Voor de pensioenadministratie van Volo pensioen is een ‘eigen’ administratiesysteem ingericht, waarbij digitaal en proactief communiceren voorop staat. Hierbij worden deelnemers en werkgevers ondersteund door een speciaal voor Volo pensioen ingericht team. Deelnemers kunnen 24/7 hun pensioensituatie bekijken en beheren, én rekenen op direct persoonlijk contact met de klantvriendelijke servicemedewerkers van Volo pensioen.

Nu wij de vergunning hebben, kunnen wij daadwerkelijk antwoord bieden op de interesse uit de markt en zo de hoogwaardige diensten van Volo pensioen toegankelijk maken voor onze klanten. Hiervoor hebben we zowel bij Volo als bij PGGM een fantastisch team klaar staan.”

Else Bos, CEO PGGM: “Wij zijn trots op de lancering van Volo pensioen en verheugd met Volo pensioen als klant van PGGM. Voor Volo en haar deelnemers kunnen wij meerwaarde leveren door het inzetten van onze gespecialiseerde dienstverlening. Wij hopen op een lang en vruchtbaar partnership.”

Onafhankelijk bestuur
Volo pensioen is een onafhankelijke stichting met een fulltime professioneel bestuur waarbij vermogensbeheer en pensioenbeheer zijn uitbesteed aan PGGM. Het bestuur van Volo pensioen bestaat uit Erik Goris (voorzitter), Johan van der Tas en Frans van der Horst.

Belanghebbendenorgaan en intern toezicht
Deelnemers en werkgever(s) zijn bij Volo pensioen verenigd in een belanghebbendenorgaan per kring met zeggenschap over hun eigen beleid. Via een centraal belanghebbendenorgaan hebben ze ook invloed op het algemeen beleid van Volo. Het bestuur staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit Lydian Aitton (voorzitter), Ap Fraterman, Gemmie Hermens en Maarten Thomassen.

Volo pensioen
Volo is Latijn voor: “ik wil, ik wens“. De keuze voor deze naam is verbonden aan het feit dat deelnemers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen ten aanzien van hun oudedagsvoorziening. Volo pensioen begeleidt hen naar die veranderende rol. Volo gaat uit van het individu.
Volo biedt continuïteit vanuit haar coöperatieve oorsprong. Daarnaast kiest Volo pensioen voor een duurzaam beleggingsbeleid voor zowel een financieel als maatschappelijk gezonde toekomst.
Meer informatie is te vinden via www.volopensioen.nl.

Over initiatiefnemer PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Zij beheert voor diverse pensioenfondsen een vermogen van meer dan EUR 200 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon