IT Afbeelding 370X246

Data en analytics. Bij PGGM.

Het verschil maken met data. Benut jij binnenkort de mogelijkheden van onze informatiestromen? Bij PGGM.

Vacatures

Geen resultaten gevonden

Geen resultaten gevonden

Gedreven door data. Bij PGGM.

Bestaansrecht houden in het pensioenlandschap van de toekomst, dat kan alleen met behulp van data, vandaar dat jij als data specialist er aan bijdraagt om PGGM verder te ontwikkelen als datagedreven organisatie. Data zijn bepalend voor onze strategie en dienstverlening, waarbij we de beschikking hebben over grote databronnen die we zo efficiënt mogelijk willen gebruiken.

Denk bijvoorbeeld aan pensioengerelateerde data, arbeidsmarktinformatie, of data die de afgelopen jaren zijn verzameld bij het uitvoeren van vermogensbeheertransacties. Het zijn data die op zichzelf al interessant zijn, maar in combinatie met andere (publieke) data, zoals (vrij beschikbare) overheids- of bedrijfsgegevens, tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Door hier algoritmes op los te laten zien we interessante patronen die ons helpen onze dienstverlening verder aan te scherpen en nog betere investeringsbeslissingen te nemen. En daar kun jij een bijdrage aan leveren!

Data en analytics

Waar je binnen PGGM ook werkt, overal vind je informatiestromen die jij als data specialist kunt gebruiken. Het Corporate Data Management Office maakt en implementeert samen met de business het datamanagementbeleid. Ook zorgen zij dat de data-infrastructuur zo is ingericht dat data op een eenduidige, snelle en verantwoorde manier van bron naar gebruiker gaan.

De data scientists van het Datalab werken in multidisciplinaire teams aan experimenten met data en het vinden van innovatieve oplossingen voor vragen van de pensioenfondsen waarvoor we werken en vragen die we vanuit de organisatie krijgen. Een voorbeeld hiervan is de award winnende Toekomstverkenner die het Datalab voor pensioenfonds PFZW heeft ontwikkeld.

Op het gebied van pensioenbeheer werkt een team van data scientists, data- en transitiespecialisten en roboteers aan het analyseren en verbeteren van data van pensioendeelnemers en werkgevers.

En meer aan het begin van onze dataketen staat het Business Intelligence team. Zij ontwikkelen datadashboards voor interne en externe verantwoording. En met het ontsluiten van steeds meer brondata leveren de zelf ontwikkelde data warehouses elke dag waardevolle data voor de hele organisatie. Waar zet jij jouw carrière voort?