Gettyimages 672195448

Pensioen en administratie. Bij PGGM

Maak impact als pensioenmedewerker of administratief medewerker door mutaties van pensioendeelnemers door te voeren. Bij PGGM.
PGGM Vlaggen

Een leven lang betrokken. Bij PGGM.

Van iemands eerste baan tot aan het daadwerkelijke pensioen: PGGM is als pensioenuitvoeringsorganisatie betrokken bij álle levensfases van pensioendeelnemers. En jij dus ook. We hebben het werk georganiseerd in klantreizen (customer journeys). Wat voor invloed heeft een huwelijk? Hoe zit het precies als ik kinderen krijg of wanneer ik overstap naar een andere baan? Het zijn ontwikkelingen in het leven van mensen die veranderingen met zich meebrengen voor hun pensioen. En door in teams te werken die zijn ingedeeld per levensgebeurtenis, spelen we hier zo goed mogelijk op in.

Maandelijks keren we 350.000 pensioenen uit, en jaarlijks worden er zo’n 7 miljoen mutaties verwerkt. Ook verzorgen we de facturatie van pensioenpremies aan ruim 220.000 werkgevers die zijn aangesloten bij de 10 pensioenfondsen die onze diensten afnemen. Dit doen we met 200 collega’s gespecialiseerd in pensioenadministratie, pensioencommunicatie en -informatie. Zij worden ondersteund door 100 IT’ers die zorgen voor de beschikbaarheid van de informatiesystemen, websites en benodigde tools.

Voor 4,4 miljoen pensioendeelnemers en 220.000 werkgevers maak jij het verschil. Soms direct, via ons klantcontactcentrum, of juist achter de schermen, zoals bijvoorbeeld bij de facturatie. En soms ook allebei tegelijkertijd, als het om kleinere pensioenfondsen gaat.

PGGM Gouden Oor 370X246

Ambitie  

Door processen te verbeteren en waar mogelijk te automatiseren en standaardiseren, kunnen we sneller en goedkoper werken. Zo houden we de kosten voor onze klanten en uiteindelijke de pensioendeelnemers laag. Zonder dat het ten koste mag gaan van onze dienstverlening. De Gouden Oor Certificering, Waardevol Klantcontact Award en de titel Communicatieprofessional van het jaar, laten zien dat PGGM’ers keihard aan deze ambitie werken. En dat kan alleen met professionals die samen met ons deze ambitie delen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van Pensioen en administratie? Neem dan contact op met Ed of Wendy.