H0001001

Finance en economics. Bij PGGM.

Maak het verschil: zet koersbepalend beleid uit en monitor hoe wij er als pensioenuitvoeringsorganisatie voor staan. Bij PGGM.

Impact op beleid. Bij PGGM.

In een veranderende pensioenwereld is beleidsvorming essentieel voor de bedrijfsvoering van de komende jaren. Scenarioanalyses helpen ons om steeds betere keuzes te maken voor de toekomst. Binnen PGGM draag je als econometrist, actuarieel expert, economisch of financieel professional bij aan het scherpstellen van dit toekomstbeeld, onder andere met behulp van datamodellering. Jouw bevindingen hebben impact op ons advies aan pensioenfondsen over de financiële opzet waaronder de pensioenregeling, het beleggings- en het premiebeleid.

In control

Integraal performance management laat ons zien hoe we er voor staan en tonen ons waar bedrijfsdoelstellingen gehaald worden en waar prestaties achterblijven. Het vaststellen van financiële doelen, klantdoelen en groeidoelstellingen, en het actief monitoren hiervan, zorgen voor focus. Als controller, audit of risk professional zorg je dat onze business in control blijft door een optimale inrichting van onze bedrijfsvoering. Je geeft proactief advies en daagt de business uit om bewuste keuzes te maken, zodat PGGM aan deze doelstellingen voldoet.