• 28 jan 2021
  • Persbericht
  • Zorg
Zorg Vernet

Corona stuwt ziekteverzuim in zorgsector tot hoogste niveau sinds 2004

Personeelsuitval in 2020 ruim 11 procent hoger dan in 2019. Verzuim piekt in december.
Vernet

Het verzuim in de zorgsector is in het coronajaar 2020 sterk toegenomen, met ruim 11 procent ten opzichte van 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63 duizend werknemers in de zorgsector niet inzetbaar.

Dit rapporteert verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, op basis van gegevens van circa vierhonderd zorginstellingen. De nieuwste maandcijfers van Vernet laten zien dat het verzuimpercentage in december was opgelopen tot 7,75.

Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage afgelopen jaar uit op 6,83 (2019: 6,14 procent). Dit is het hoogste percentage sinds 2004, het moment waarop de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) van kracht werd met de invoering van het tweede ziektejaar.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. In de gehele zorg- en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.

Waar de maandcijfers van Vernet afgelopen jaar al duidelijk meebewogen met de Covid-19 besmettingen onder zorgmedewerkers, laten nu ook de jaarcijfers zien hoezeer 2020 afwijkt van de jaren ervoor. Waar in 2018, het jaar waarin Nederland werd getroffen door een griepgolf, de stijging 8 procent bedroeg ten opzichte van het jaar daarvoor, laat 2020 een veel grotere stijging zien, namelijk van 11 procent ten opzichte van 2019.

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ,,De nieuwe cijfers van Vernet laten zien onder welke druk de mensen in de zorgsector hebben gewerkt in het afgelopen jaar. Omdat de zorgsector ook op de lange termijn een structureel tekort heeft aan medewerkers, is het heel belangrijk dat werkgevers goed inzicht krijgen in de arbeidsmarktdata van de zorg. Zo kunnen ze met hun strategische personeelsplanning anticiperen op dat tekort. De verzuimcijfers van Vernet in combinatie met geaggregeerde data uit de pensioenadministratie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn bieden dat inzicht. Het doel is dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die hij nodig heeft.’’

Verzuim uitgesplitst naar sectoren

De ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) tonen een stijgende trend in het verzuimpercentage. In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is dit stabiel:

  • Verzuimpercentage VVT-sector: 8,03, stijging van 16% ten opzichte van 2019
  • Verzuimpercentage ZKH-sector: 5,73, stijging van 10% ten opzichte van 2019
  • Verzuimpercentage GHZ-sector: 7,08, stijging van 11% ten opzichte van 2019
  • Verzuimpercentage GGZ-sector: 6,19, stabiel ten opzichte van 2019


Opvallende zaken

Vernet ziet dat het verzuimpercentage relatief snel stijgt. Op www.vernet.nl staat een volledige analyse van de verzuimcijfers over 2020.

  • Het aantal ziekmeldingen per werknemer daalt licht, is 1,02 in 2020 (in 2019: 1,07
  • Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalend aantal ziekmeldingen per werknemer wijst op toenemend langdurig verzuim.
  • Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer in een bepaalde periode ziek is geweest, loopt in 2020 flink op: 28,2 dagen ten opzichte van 23,7 dagen in 2019. Nooit eerder was de gemiddelde duur van ziekteverzuim zo hoog.


December 2020

Het verzuim in de maand december is opnieuw toegenomen. Op basis van gegevens van ruim vierhonderd zorginstellingen komt Vernet voor deze maand uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,75 in deze sector. Dat betekent dat in de maand december dagelijks ongeveer 72 duizend werknemers niet inzetbaar waren. In november was het landelijk verzuimpercentage 7,59.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van het gezamenlijke doel van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten.

20210128 Bijlage 1 Verzuimontwikkeling Per Maand Zorgbreed
20210128 Bijlage 2 Verzuimontwikkeling 2020

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met circa 600 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 266 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 764.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo december 2020 € 253,9 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon