• 01 dec 2020
  • Persbericht
  • Zorg
Gettyimages 653809134

Zorgsector ziet verzuim in oktober verder oplopen

Verzuim stijgt met 15 procent in een jaar tijd.
Vernet

Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand oktober opnieuw toenemen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,22 in deze sector. Dat betekent dat in die maand dagelijks ongeveer 67 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleeg- en thuiszorg. In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren.

In september 2020 was het verzuimpercentage 6,28, een stijging van 9 procent ten opzichte van september 2019. Deze stijgende trend zette door in de maand daarna. Het verzuimpercentage in oktober is ruim 15 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder.

Met deze cijfers heeft het er alle schijn van dat de tweede coronagolf extra druk zet op het personeel in de zorg. Vernet zal over twee maanden de verzuimcijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekend maken en uitgebreider ingaan op het verzuim in heel 2020 in vergelijking met voorgaande jaren. Dan gaat het over de ontwikkeling van het verzuim, de meldingsfrequentie, de gemiddelde duur en het verzuim per duurklasse en leeftijdsklasse zowel zorgbreed als per branche.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van het gezamenlijke doel van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten.

Vernet verzamelt sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis op maandbasis cijfers die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim. Deze cijfers worden ook gedeeld met het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de mogelijke impact van de Covid-19 pandemie in kaart te brengen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn levert ook data aan het ministerie, waarmee inzicht wordt geboden in het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn sinds begin november 2020 openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website.

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met circa 600 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2020 EUR 239,7 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

 

Vernet Oktober 2020

Artikel delen of printen

klik op het icoon