• 21 dec 2020
  • Persbericht
  • Zorg
Ziekteverzuim Vernet

Zorgsector ziet verzuim in november verder oplopen

Regio’s Midden, Randstad en Zuid zien hoogste percentages uitval
Vernet

Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand november opnieuw toenemen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in die maand dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren in de zorgsector.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. In de gehele zorg en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.

In november 2020 was het verzuimpercentage zorgbreed 7,59, dat is 16 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was de stijging ten opzichte van een jaar geleden 15 procent.

In de regionale verzuimcijfers lijkt de tweede coronagolf vooral zichtbaar in de regio’s Midden, Zuid en Randstad (zie ook bijlage 3). Deze regio’s kampen met een flink hoger verzuimpercentage dan een jaar geleden. In november kende de regio Randstad de grootste stijging, namelijk 18,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. In oktober was de grootste stijging ook in de regio Randstad, namelijk 19,3 procent ten opzichte van oktober 2019.

Eind januari 2021 zal Vernet de verzuimcijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekend maken en gaat dan uitgebreider in op het verzuim in heel 2020 in vergelijking met voorgaande jaren. Dan gaat het over de ontwikkeling van het verzuim, de meldingsfrequentie, de gemiddelde duur en het verzuim per duurklasse en leeftijdsklasse zowel zorgbreed als per branche.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van het gezamenlijke doel van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten.

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met circa 600 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van
2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2020 EUR 239,7 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

 

20201221 Vernet Bijlage1
20201221 Vernet Bijlage2
20201221 Vernet Bijlage3

Artikel delen of printen

klik op het icoon