• 27 mei 2021
  • Persbericht
  • Zorg
2

Verzuim zorgpersoneel daalt in april 2021

Het verzuim in de zorgsector laat in de maanden maart en april voor het eerst een daling zien ten opzichte van vorig jaar.
Vernet

Het landelijke verzuimpercentage kwam afgelopen maand uit op 7,4 procent. Dat betekent dat in april dagelijks gemiddeld ongeveer 69 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Dat constateert verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming. Het baseert zijn berekeningen op basis van data van ruim driehonderd zorginstellingen.

Deze verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren.

Met een percentage van 7,4 procent kwam het verzuim zorgbreed afgelopen maand 3,1 procent lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar, toen het percentage 7,64 procent bedroeg.

Branche en regio
In de vier afzonderlijke branches valt op dat in vergelijking met een jaar geleden het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg en bij VVT daalt, met respectievelijk 1,2 procent en 8,7 procent. Bij de ziekenhuizen en in geestelijke gezondheidszorg is een stijging van het verzuim zichtbaar, respectievelijk 4,54 procent en 0,6 procent.

Het verzuim daalt in alle regio’s behalve in regio Noord. In de regio Noord is het verzuimpercentage in april 2021 7,59 procent, in 2020 was dit nog 7.09 procent. De Regio Noord heeft ook het grootste verzuim van de vier regio’s.

De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn.

Vernet verzamelt sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis op maandbasis cijfers die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim. Deze cijfers worden ook gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de mogelijke impact van de Covid-19 pandemie in kaart te brengen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn levert ook data aan het ministerie, waarmee inzicht wordt geboden in het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en worden ontsloten via de website.

20210527 Verzuimontwikkeling Per Maand Zorgbreed
20210527 Verzuimontwikkeling Per Maand Per Branche

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met circa 600 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.
www.vernet.nl.

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 268 miljard (ultimo 2020) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo maart 2021 EUR 251,2 miljard bedroeg.
www.pfzw.nl

Artikel delen of printen

klik op het icoon